Klient

Starzy usługodawcy mawiali „klient nasz Pan”. Od wieków zawsze silnikiem gospodarki był klient który znaczył więcej niż pieniądze. Był ważnym elementem wizerunkowym, kierował renomą, nadawał prestiżu. W…

Read more